Krabbetid – Inghild Karlsen

Inghild Karlsen
Krabbetid

Når man flytter noe biologisk fra sine omgivelser, vet en sjelden hva som skjer.

3D-krabben i Inghild Karlsens installasjon, er en invasjon i nytt hav som har blitt satt ut av menneskene. Den har ikke forflyttet seg frivillig.

Samtidig som vi i dag ikke vet følgene av fiskeoppdrett, oljen vi tar opp og alt vi lar synke til havets bunn, aner vi vagt at dette kan få alvorlige konsekvenser. Havet er et speil på hva som skjer i verden i dag. Det er uforutsette tider og ubalanse. Naturen reagerer og vi mennesker responderer langsomt.

Til tross for usikkerheten rundt kongekrabbene, har det vist seg å bidra til positivt samarbeide mellom to land. Uroen er der likevel både i havet og på land.

10:00 - 18:00
Gamle interiørverden