Slide Slide Slide Slide Slide Barents Spektakel er en kulturpolitisk cocktail med samtidskunst og musikk, teater og performance, litteratur og arkitektur, seminarer og debatter som ingredienser, krydret med aktuelle problemstillinger relatert til Barents- og nordområdene. Festivalen ble startet I 2004 og i februar 2020 vil forvandle Kirkenes til Barentsmetropol for 16. gang. Barents Spektakel er Norges mest grenseoverskridende festival! arrow_drop_down 2020 tema

Brexitkaos, fremvekst av nasjonalistiske bevegelser i Europa, uventede valgresultater og en verden full av spionasje og overvåkning. Mange av vestens problemer kan angivelig spores tilbake til en eller annen form for russisk innblanding, av liten eller stor skala, i verdens politiske og økonomiske systemer.

Men hva er realiteten i en verden full av desinformasjon, feilinformasjon og alternative fakta? Hva er sannheten og hvem lager fiksjonen? Er det media som, for å lage store overskrifter, overdriver situasjonen, eller er det virkelig et enormt, koordinert program rettet mot å destabilisere de som ikke følger Moskvas agenda?

I nord er den russiske tilstedeværelsen mye mer enn global politikk. Historiske band, handel og felles erfaringer har formet regionen politisk, økonomisk og kulturelt, og har bidratt til at Russland er sterkt til stede i det offentlige rom på tvers av grenser. Hvordan passer dette inn når man vurderer russisk innflytelse i verden i dag?

Velkommen til Barents Spektakel 2020, hvor vi inviterer til å trekke sammen alle ledetrådene og finne ut
–- styrer Russland alt?