Transborder Café: Believe it or Not

Transborder Café: Believe it or Not

Tro det eller ei
I kveld vil vi fokusere på Russiagate og andre saker hvor Russland angivelig synes å være innblandet. Vi skal gjøre en «reality-check» på noen av de historiene som hevder eller har hevdet, en russisk forbindelse.

Med oss har vi: Joe Lauria som var FN korrespondent i 25 år og blant annet rapporterte for Wall Street Journal, the Bosten Globe og Sunday Times (London). Joe Lauria er nå Sjefsredaktør for Consortium News som fra skandalens begynnelse, var fremst i rekken av Russiagate skeptikere ved å påpeke dens innenlandske og geopolitiske farer. Reid Standish er spesialkorrespondent for Foreign Policy magazine i Moskva hvor han dekker politikk og økonomi i Russland og på tvers av Eurasia. Reid Standish har rapportert om bl.a. «the Arctic route» i 2015 og om Frode Berg saken i 2018. Anders Eiebakke, som er en av festivalkunstnerne, beskriver seg selv somkulturelt moderat til konservativ, men sosialt revolusjonær. Han avviser russisk ekspansjonisme og ser NATOs utvidelse som kimen til den nåværende anspente situasjonen. Samtidig er han solidarisk med russiske dissidenter som sloss mot det han oppfatter som et autoritært russisk regime som utgjør en trussel mot sine egne innbyggere. Tommy Rognmo har vært lærer ved Svanvik Folkehøyskole, hvor han også var ansvarlig for den lokale «Radio Pasvik». I 1990-årene var han direktør i Sør-Varanger Næringsråd, og derfor engasjert i gjennomføringen av mange grenseoverskridende initiativer, som Barentsskirennet, næringskonferanser i Murmansk og Kirkenes mmere. Han har opplevd det grenseoverskridende samarbeidet på godt og ondt.

Vi vil også ta opp diskusjonen rundt Kirkenes som «spionby». Frode Berg saken ble heller ikke spart for assosiasjoner knyttet til «russiske forbindelser». Siden Frode Berg er blant publikum, vil vi sende han en hilsen fra scenen: Vi har invitert tenoren Vladimir Martynenko som opprinnelig er fra Murmansk, og som, i følge han selv, ble fengslet i Lefortovo for å ha nektet å samarbeide med FSB.

Lørdag 15. feb
19:00
Ritz
kr 100,-