Spy DIY

Spy DIY

Anders Eiebakke
Anthony van der Meer
Dmitry Morozov ::Vtol::
Elena Nikonole
Martin Nadal
!Mediengruppe Bitnik
The Yes Men
Valentin Fetisov
Ad Nauseam
Andrew ‘bunnie’ Huang & Edward Snowden
A group of self-organised residents of St. Petersburg
Curated by Aristarkh Chernyshev and Pikene på Broen

De uhyggelige profetiene fra fremtidsspåmenn og science-fiction-forfattere er blitt virkelighet. Dystopiene fra siste del av det 20. århundre blir betraktet som en romantisk periode i det post-sannhetsregimet som får stadig fastere grep om verden. Regjeringer kan gjennom statskontrollerte medier og ved å spre informasjon som er ladet med følelser, perfeksjonere kunsten å manipulere offentligheten, forlede samfunnet til å støtte det eksisterende regimet, selv om den økonomiske, politiske og miljømessige virkeligheten ligger langt unna det politikerne påstår. Det er bare ensomme romantikere som forsøker å motarbeide den suggesjonen som gjennomsyrer alt, og vise hvordan det virkelig står til.

Manipulasjon på informasjonsfeltet er uløselig knyttet til utviklingen av moderne teknologi som gir mulighet for å holde full kontroll med samfunnet. Men den samme teknologien kan også beskytte mennesker fra kriminelle, fra overvåking, hacking og makthavernes kontroll.

Hvordan responderer kunstnere på disse mulighetene som teknologien gir, og de nye feltene for informasjon. Det er dette utstillingen «Spy DIY» dreier seg om.

Kunstnerne som er med, kommer fra Russland, Norge, Nederland, Sveits og USA og utforsker hvordan det nye informasjonsfeltet, sosiale nettverk og overvåkingskamerasystemer arter seg, de tester ulike verktøy som setter dem i stand til å realisere kommunikasjon og komme i dialog med meningsfeller og meningsmotstandere og til å bruke disse mulighetene til å fremme humanistiske standarder og rettferdighet.

I utstillingen vises prosjekter av kunstnere som arbeider med tema som spionhysteri, det «mørke» internett, hacking, mockumentary, personlige undersøkelser i sosiale nettverk og liksom-konspirasjonsteori. Her stiller også ut droner og andre innretninger kunstnere har konstruert for å samle og spre informasjon, og prosjekter skapt av aktivister, programmerere og andre spesialister som ikke betegner seg selv som kunstnere.

Det nye informasjonsfeltet er tettpakket med enorme mengder informasjonskanaler, og ved å utforske de mulighetene det gir, får vi nye innfallsvinkler til å forstå vår egen samtid og sikkerheten i samfunnet vårt.

12:00 - 15:00
Terminal B