Russerne gjorde det – Alt Går Bra

Alt Går Bra
Russerne gjorde det

Vi vet at russerne forgiftet Skripal og at de hacket presidentvalget i USA. Men gjorde virkelig russerne det?

Alt Går Bras prosjekt, Russerne gjorde det, tar utgangspunkt i den lokale naboskapssituasjonen ved grensen, og forsøker å stille et spørsmål som berører Norges kompliserte forhold til naboen Russland. Inspirasjon til prosjektet har de hentet fra en historisk person, Ellisif Wessel (1866-1949), som var en utrettelig aktivist, forfatter, oversetter og utgiver. Hun stiftet den lokale fagforeningen for gruvearbeiderne, Nordens klippe, og omskapte Kirkenes til et episenter for kommunister før Oktoberrevolusjonen fant sted. Hun smuglet politisk litteratur inn i Russland, deriblant tekster som Lenin sendte henne fra sitt eksil, ved å få dem om bord på fiskebåter. Wessel samarbeidet med kjente norske intellektuelle, blant andre forfatteren Johan Falkberget, og radikale studenter i Oslo (på den tiden Kristiania) kalte seg «Himmelstormere» etter hennes poem fra 1903 som bar denne tittelen. Ellisif Wessel er likevel relativt ukjent utenfor Finnmark.

Det går en rød tråd fra Wessel, gjennom partisanenes motstand og sovjetarmeens frigjøring av Norge fra nazistenes okkupasjon, som ender med dagens spenninger mellom Norge og Russland. Denne tråden er forbundet med ett og det samme – med russerne.

Prosjektet til Alt Går Bra er inspirert av de håndsydde og broderte fanene som er en tradisjon både i Norge og Russland som symboler for det militære, for religion og for fagforeningene. Ellisif Wessels fane for Nordens Klippe, som hun laget til den første markering av arbeidernes frihetsdag i Finnmark i 1907, skriver seg selv inn i denne tradisjonen. Wessels slagord på denne «opprørsfanen», «Ned med tronen, alteret, pengevældet», førte til reaksjoner som nådde langt utover dens lokale betydning, og endelig bevirket innblanding fra justisministeren og til og med kongen.

Installasjonen består av 18 faner, som fremstiller prominente lokale aktører og begivenheter. Den vises i huset til fagforeningen Nordens Klippe, i den store salen Samfundshuset, og går på den måten i dialog med de historiske fanene her.

10:00 - 18:00
Samfundshuset