Barents Spektakel 2006

Border Crossing Cooperation and Culture-Trafficking

Årets Spektakel er vertskap for åpningen av Barents Instituttet, et nytt forskningsinstitutt i Kirkenes. Denne viktige begivenheten gir anslag til vårt tema under festivalen; Barentsregionens grensekryssende kultursamarbeid. Festivalen eksponerer og problematiserer hva kunstneren kan tilføre på en slik arena. Hva er særpreget i en grensekultur?