Northern Drift – Alexis Destoop

Alexis Destoop
Northern Drift

I Alexis Destoops kunstfilm Northern Drift, møtes antropologiske reisedagbokskildringer og retro-futuristisk sci-fi i det kalde, karrige landskapet nord for polarsirkelen.

Det har tatt lang tid å lage denne filmen, Northern Drift, som er det endelige resultatet av Destoops langvarige utforskning av det høye nord. Filmen gjør gjenvisitt i grenselandet mellom Russland og Norge og fremstiller det på en ny måte. Denne regionen er samefolkets tradisjonelle hjemmeområde og et krysningspunkt for de fremste konflikter i forrige århundre, og også et område rikt på ressurser, der vi ser nye økonomiske perspektiver som en følge av klimaendringene.

I Northern Drift fjerner Destoop den strenge betegnelsen for grense som en avgrensing, en delelinje. Publikum kan gå inn i skipsverftet i Kirkenes, og når de går ut, er de på Abram-Mys og ser utover et panorama med horisonten i Murmansk. På denne måten blir begrepet grense et bredt, ekspansivt rom som bærer i seg tegn fra fortiden og utsikter for fremtiden.

Fortellingen i Northern Drift er spekket med fakta og begivenheter, den overvinner geografiske særtrekk, men er likevel rik på detaljer. Stemmen er rå, den peker mot en kommende dom som er vanskelig å bære. Det tales enten om gjennomført arbeid eller om uklare minner, og det er uvisst om stemmen når oss fra samtiden eller fra en fjern fortid som blir avdekket en gang i fremtiden etter en ukjent katastrofe.

Landskapene i Northern Drift er barske og utilgjengelige, men bærer likevel spor etter menneskelig aktivitet og handling. For oss som bor i nordområdene, blir det gjenkjennelige abstrakt, og den underlige sammenstillingen av kjente steder, landskaper og infrastruktur får politisk betydning.

Filmvisning starter hver hele time fra: kl 10.00 – 18.00 (søn kl 12.00 – 15.00)

12:00 - 15:00
Gamle brannstasjonen